Управління розвитком персоналу (2002)

РОЗДІЛ 12. ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ І РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ

РОЗДІЛ 12. ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВОЇ КАР’ЄРИ І РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ