Державне регулювання зайнятості (2003)

3.1. Роль глобалізації у розвитку сучасного світу

ХХІ століття знаменується тим, що значно посилилася взаємозалежність країн, включаючи економіку, соціальну сферу, екологію, культуру тощо. Ці взаємозалежність і взаємопроникнення, які отримали термін «глобалізація» , все більше визначають стан і напрями розвитку країн. У процесі вивчення курсу даний термін згадувався неодноразово, і це зрозуміло, адже глобалізація здійснює суттєвий вплив на соціально-трудові відносини, національні ринки праці й зайнятість населення. Невипадково виник потужний рух антиглобалістів. Очевидно, що глобалізація несе як позитивні, так і негативні тенденції, котрі слід знати і реагувати на них певним чином.

Що ж таке глобалізація? В чому конкретно полягають її сутність і роль у розвитку світового співтовариства? Які переваги і недоліки в розвитку окремої країни вона несе з собою? Розглянемо ці питання.