Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ

Головна особливість бухгалтерського обліку — системний характер його функціонування, що на практиці виявляється в суворій і логічно взаємозв’язаній єдності інформаційної, контрольної та аналітичної функцій.

Аналітична функція — це підсистема системи «Бухгалтерський облік», яка забезпечує виявлення впливу факторів на ефективність окремих господарських операцій, а також сприяє проведенню глибокого та всебічного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності суб’єкта.

Механізм аналітичної функції обліку в сучасному банку є особливо ефективним в процесі формування поточної звітності, що подається щоденно на АРМ—НБУ для опрацювання. Водночас у процесі опрацювання методологічних аспектів управлінського обліку аналітичність інформації набуває ознак високої оперативності в процесі здійснення управлінських функцій.

Загалом аналітична функція в обліковій системі банку реалізується через організацію аналітичного обліку.