Бухгалтерський облік у банках України (2001)

3.3. Параметри документів

Параметри документів, що є стандартизованими реквізитами документів, необхідні для проведення банками розрахункових або касових операцій.

Національним банком України визначено чотири параметри документів.

1. Символ касових оборотів — визначає зміст касової операції за інструкцією «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України», затвердженою постановою Правління НБУ 19.02.2001 р. № 69.

У звіті про касові обороти банку визначається 16 символів касових операцій за статтями приходу і 29 — за статтями витрат. Усі вони відповідно наведені у звітності, і перелічувати їх недоцільно. Для прикладу наведемо окремі символи за статтями приходу:

надходження торговельної виручки від продажу товарів 02

надходження торговельної виручки з неторговельних підприємств (від продажу товарів) 03

надходження виручки від усіх платних послуг 05

надходження податків та зборів 12

повернення заробітної плати 28

За статтями витрат:

видача на виплати, пов’язані з оплатою праці 40

видачі на стипендії 42

видачі на виплати за відрядженням 43

видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 55

видачі за придбану іноземну валюту 56

видачі на викуп та погашення цінних паперів 60

перекази з оборотної каси установ НБУ до кас інших установ банків 71

Визначений формат параметра — дві цифри.

2. Код контрагента — відповідає номеру контрагента у внутрішньому списку контрагентів (див. перший параметр контрагентів). Заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.

3. Код операції — це параметр, який визначає зміст розрахункової операції за стандартною класифікацією платіжного балансу для банків. Він також заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.

Формат параметра — чотири цифри.

За стандартною класифікацією платіжного балансу для банків коди операцій подаються за такими розділами:

товари та послуги;

дохід;

поточні трансферти;

рахунок операцій з капіталом;

фінансовий рахунок;

спеціальні коди.

Як приклад наведемо коди операцій за розділом «Товари» (табл. 3.2)Зауважимо, що складання платіжного балансу України покладається на відповідні підрозділи Національного банку України. Саме платіжний баланс є важливим інформаційним джерелом для проведення економічної та валютної стратегії держави. Платіжний баланс України — це статистичний звіт, що відображає результати зовнішньоекономічної діяльності за окремий проміжок часу та джерела її фінансування. У платіжному балансі фіксуються всі операції між резидентами та нерезидентами держави, за якими потоки товарів, послуг і капіталів перетинають кордони економічної території України. Усі операції між резидентами або між нерезидентами вважаються, з погляду платіжного балансу, нейтральними.

Наведені теоретичні положення підтверджують значення аналітичного обліку для складання будь-якої звітності в банківській системі, а також слушність рішень Національного банку України щодо його організації та побудови.

І, нарешті, четвертий параметр документів — код країни-платника. Його заповнюють для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600, але за умови, що платник або одержувач платежу (або обидва разом) є нерезидентами відповідно до чинного законодавства України.

Формат параметра — три цифри.

Визначивши параметри контрагентів (клієнтів) та відкривши за їхніми кодами картку контрагента, банк приступає до відкриття безпосередньо аналітичних рахунків. Ураховуючи те, що аналітичний облік є основою для складання звітності в розрізі будь-яких форм, велике значення мають не лише параметри документів, а й параметри договорів. Саме договори містять великий обсяг інформації для складання звітності за кредитними, депозитними операціями, операціями з цінними паперами.