Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 5. ВІДКРИТТЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

До традиційних банківських операцій належать операції зі здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Коло клієнтів досить велике: підприємства, установи, організації, благодійні фонди, партії, громадські об’єднання, фізичні особи, які відкривають у банку рахунки для зберігання належних їм грошових коштів. Клієнти мають бути впевнені в тому, що банк, в якому вони зберігають свої кошти і через який проводять різні грошові операції, є стабільним, фінансово стійким і гарантує захист їхніх інтересів. З огляду на це клієнти на власний розсуд вибирають банківську установу, що в ній вони мають намір відкрити свої рахунки. У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної роботи, тобто як швидко банк здійснює розрахунки.

Важливо також знати і комплекс послуг, що надається банком. Певна річ, варто звернути увагу на такі питання, як рейтинг банку, кваліфікація його працівників, графік роботи, довіра до керівництва, комфортність умов для клієнтури, а також рівень їх консультування.