Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям

Крім рахунків суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб, іноземних представництв юридичних осіб-нерезидентів і т. ін. рахунки в установах банків можуть відкрити військові частини, установи, підприємства і організації. До них належать підприємства і організації Збройних сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств і відомств, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування. В установах банків вони можуть мати такі рахунки: бюджетні, позабюджетні та поточні. Бюджетні відкриваються на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ, організацій.

Поточні рахунки призначені для зберігання коштів, що їх одержують військові частини за виконані роботи, надані послуги.

Поточні рахунки відкриваються на ім’я підприємств, організацій і військових частин, що здійснюють виробничу або комерційну діяльність, володіють або наділені основними фондами, оборотними коштами та мають самостійний баланс.

Бюджетні рахунки військовим частинам, установам і організаціям відкриваються в разі надходження на їхню адресу коштів фінансування з бюджету на ім’я розпорядників бюджетних коштів та бюджетних військових частин, установ і організацій.

Підставою для відкриття поточних рахунків військовим частинам, підприємствам та організаціям є дозвіл фінансового органу — розпорядника бюджетних коштів. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках, виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою. Вони містять централізовану нумерацію, підписуються двома особами і засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів. Бланк дозволу складається із чотирьох частин: дозволу, підтвердження дозволу, повідомлення і корінця.

Фінансовий орган відповідного розпорядника бюджетних коштів, видаючи дозвіл на відкриття рахунка військовій частині, одночасно надсилає установі банку через спеціальний зв’язок (або рекомендованим листом) підтвердження дозволу на відкриття рахунка разом з примірником повідомлення про відкриття рахунка установою банку.

Отже, відкриття бюджетного, позабюджетного чи поточного рахунка проводиться установою банку на підставі виданого військовій частині, установі, підприємству чи організації дозволу на відкриття рахунка і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу. Заява про відкриття рахунка і картка зі зразками підписів осіб, котрі розпоряджаються рахунком, та відбитком печатки як обов’язкові документи також подаються до банку в разі відкриття рахунка.