Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті

На вкладні (депозитні) рахунки, що відкриті як резидентам, так і нерезидентам — фізичним особам зараховується валюта, переказана з власного поточного чи вкладного рахунка в іноземній валюті в іншому вповноваженому банку. Крім цього, зараховується готівкова валюта, але на рахунок фізичної особи-нерезидента, тільки та, що ввезена на територію України і зареєстрована митною службою під час в’їзду в Україну. Зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок уповноважений банк України зазначає в митній декларації.

З вкладного рахунка з розпорядження власника-резидента або нерезидента чи з їх доручення проводиться виплата готівкою або платіжними документами (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з чинним порядком переміщення валюти через митний кордон України), а також переказ на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.

Крім того, з вкладного рахунка фізичної особи-нерезидента проводиться переказ коштів за межі України через кореспондентські рахунки вповноважених банків України відповідно до правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, проводиться за профілем їхньої господарської діяльності. Це може бути готівка, що ввезена на територію України вповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстрована митною службою України, невикористаний залишок готівки чи валюта за платіжними документами, що були отримані раніше для оплати витрат на відрядження, на інші цілі (представницькі витрати, витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном тощо). Зараховуються також кошти, переказані з-за кордону на ім’я власника рахунка через уповноважені банки за платіжними документами, що надійшли з-за кордону на ім’я власника рахунка, за іменними платіжними документами (в тому числі — дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою під час в’їзду в Україну, за браком передавальних надписів на них, куплені на міжбанківському валютному ринку за рахунок коштів, що належать власнику рахунка типу «Н», інші надходження на користь власника рахунка, що не суперечать чинному законодавству України.

Майже так само проводяться операції списання коштів з поточного рахунка з розпорядження власника.

Якщо йдеться про поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або частково проводиться підприємницька діяльність в Україні, то джерел поповнення рахунка буде більше. Це передусім суми кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними угодами, кошти, переказані в межах України з власного поточного рахунка за його закриття в іншому банку та з поточного рахунка відокремленого підрозділу власника рахунка. Відповідно визначаються й напрями використання коштів.

Зарахування коштів на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів проводиться через розподільчі рахунки або безпосередньо на поточні рахунки.

Слід зазначити, що безпосередньо на поточні рахунки зараховуються лише такі кошти: куплені з доручення власника рахунка вповноваженим банком відповідно до чинного законодавства, переказані з кредитного рахунка як кредит відповідно до кредитної угоди, переказані з власного депозитного рахунка в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди, а також сума процентів, нарахованих на залишки коштів на власному поточному та депозитному рахунках, або переказаних з власного поточного рахунка.

Основна маса коштів зараховується на поточні рахунки через розподільчі рахунки. Це передовсім готівка, що надійшла від нерезидента до каси вповноваженого банку згідно з експортним контрактом (угодою), готівка, зареєстрована митною службою України та ввезена вповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, готівка, одержана як митні платежі та інші збори, готівка, внесена нерезидентом як благодійний внесок, невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном та представницьких витрат. Зараховуються також кошти за платіжними документами, надісланими та ввезеними з-за кордону на ім’я власника рахунка. Найбільший обсяг коштів надходить як переказ із-за кордону за зовнішньоекономічними контрактами та як оплата резиденту-посереднику для наступного переказування іншим резидентам — суб’єктам господарської діяльності, з доручення яких на підставі договорів комісії, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг). Зараховуються також кошти, повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого їх було переказано раніше, а також благодійні внески юридичних осіб-нерезидентів. Підлягають зарахуванню через власні розподільчі рахунки кошти з-за кордону як плата за окремі конкретно визначені послуги, а саме: за видачу охоронних документів на використання об’єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України, за використання авторського права резидентів, оплата адвокатським та іншим компаніям-резидентам за провадження справ згідно з їхньою статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність, а також конфісковані, безгосподарні, успадковані та інші кошти, за якими не звернувся власник до кінця терміну зберігання.

Відповідно з поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів з розпорядження власника рахунка проводяться операції в готівковій та безготівковій формі, перелік яких наведено в уже згадуваній вище інструкції.

Кошти на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, що здійснює підприємницьку діяльність, зараховуються та використовуються в режимі поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в уповноважених банках України не відкривають.