Бухгалтерський облік у банках України (2001)

6.7. Підкріплення операційних кас банків

Ліміт залишку грошей в операційній касі визначається банком за погодженням із Республіканським банком Криму або відповідним територіальним управлінням Національного банку України. До уваги береться обсяг готівкового обігу, умови роботи банку з таким розрахунком, щоб не виникало невиправданих перевезень готівки для підкріплення або вивезення її надлишків з банку. Як правило, ліміт залишку грошей в операційній касі встановлюється у розмірі, близькому до місячної потреби в касових ресурсах.

Підкріплення операційних кас установ банків проводиться із оборотних кас Республіканського банку Криму, територіальних управлінь НБУ за грошовими чеками з одночасним відображенням руху коштів (списання, зарахування) на кореспондентських рахунках.

Касове обслуговування установ банку здійснюється:

банком у межах своєї системи;

операційним управлінням територіального управління Національного банку на підставі укладеного договору;

іншим банком також відповідно до укладеного договору.

Для підкріплення операційної каси готівкою установа банку подає заявку (туди, звідки надійде підкріплення).

За умови підкріплення операційної каси одного банку з іншого банку між ними укладається договір на передавання готівки без погодження з територіальним управлінням Національного банку. Проте повідомлення про підкріплення того самого дня надсилається до НБУ.

Банк електронним документом проводить оплату готівки банку-відправнику.

Видача готівки з оборотної каси операційного управління територіального управління Національного банку або з іншого банку проводиться лише після надходження попередньої оплати, за видатковим касовим ордером і дорученням установи банку-одержувача.

Підкріплення установи банку через інкасаторів Національного банку України проводиться на підставі окремого договору на доставку цінностей.

Бухгалтерські записи проведених операцій з підкріплення операційної каси виконуються з використанням таких рахунків:

1001 А Банкноти та монета в касі Національного банку України;

1001 А Банкноти та монета в касі банку — для інших банків;

1007 А Банкноти та монета в дорозі (для інших банків);

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою (для інших банків);

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою (для інших банків);

3900 А Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні (для інших банків);

3901 П Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні (для інших банків);

4629 А-П Транзитний рахунок за іншими операціями (НБУ).

Розглянемо можливі варіанти операцій з підкріплення операційних кас готівкою та відповідні бухгалтерські проведення.

1. Для підкріплення підвідомчих філій готівкою з операційної каси банку здійснюються такі проведення:

а) проведення розрахунків за готівку:

у філії у головному банкуУстанови Національного банку України за підкріплення кас інших банків беруть плату за касове обслуговування відповідно до тарифів банківських послуг (затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.11.97 за № 381).

У разі постійного здавання банками надлишків готівки (банки, які мають сальдо операцій з вилучення готівки з обігу) НБУ в межах зданих сум видає підкріплення готівкою банкам безкоштовно.

Безкоштовно проводиться також підкріплення банків розмінною монетою (незалежно від суми) та обмін зношених чи пошкоджених банкнот і монет на платіжні.

Послуги, пов’язані з перевезенням касових надлишків, зношених банкнот та монет і банкнот, що вилучаються з обігу, службою інкасації Національного банку України, сплачуються за тарифами банківських послуг (затверджених постановою Правління НБУ від 17.11.97 за № 381).

6.8. Правила виконання касових операцій

Здійснюючи касові операції, банки додержуються цілком конкретних правил, а саме:

1. Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їхні поточні рахунки проводились лише після фактичного надходження грошей до каси.

2. У разі приймання грошей від працівників банку для занесення на рахунки внутрішньобанківського обліку прибутковий касовий ордер виписується у двох примірниках, із яких один є квитанцією.

3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал видатків каси. Контроль видаткових операцій спрямований на запобігання:

оплаті неправильно оформлених документів, оплаті чеків з підписами і відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а також чеків, виписаних з чекової книжки, що не належить даному клієнту;

надходженню до каси чеків та інших касових видаткових документів поза контролем операційних працівників і контролера банку;

внесенню необґрунтованих виправлень і дописок у касові документи й журнали.

4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером касових видаткових документів в касу для оплати, причому обов’язково під розписку касирів в окремій книзі або в касовому журналі за формою:5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних виконавців банку на всіх розрахунково-платіжних документах, що приймаються до виконання, відповідні працівники (наприклад касири) повинні мати зразки підписів цих виконавців.

6. Контролери повинні користуватися власними зразками підписів працівників банку, а також зразками підписів і відбитків печаток клієнтури. Їм забороняється користуватися тими зразками, якими користуються відповідальні виконавці.

7. Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових документах є недопустимими.

Облік руху грошової готівки завжди відображається на рахунку 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (табл. 6.1). На дебеті проводяться суми готівки в національній і іноземній валюті, що вносяться в операційну касу банку для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обміняних пошкоджених банкнот і дефектної монети, що їх було отримано від клієнтів банку; суми готівки, яку отримано з установ Національного банку та з підвідомчих установ банку; суми готівки, яка надходить з обмінних пунктів; залишок готівки з банкоматів.

Відповідно на кредиті рахунка 1001 проводяться суми готівки, що видається клієнтам банку; суми готівки, що надсилається в установи Національного банку України та підвідомчі установи банку; суми готівки, яка видається обмінним пунктам, видається під звіт, для банкоматів тощо.