Бухгалтерський облік у банках України (2001)

7.7. Виконання банками та їхніми установами ухвал судів щодо арешту коштів юридичних та фізичних осіб

Відповідно до статті 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» на кошти, що перебувають на рахунках клієнтів банку, може накладатись арешт, але тільки на підставі рішення суду (постанови слідчого, державного виконавця).

Залежно від рішення суду (постанови слідчого, державного виконавця) арешт може накладатися на всі кошти на рахунках клієнта або на будь-який конкретний рахунок, на кошти на рахунку в цілому і на конкретно визначену суму.

Рішення суду (санкціонована прокурором постанова слідчого, постанова державного виконавця) надсилається безпосередньо до банку, в якому відкрито рахунок клієнта, на кошти якого накладено арешт.

Заходи з арешту коштів виконуються банками негайно після отримання зазначених документів. Якщо вони надійшли до банку після закінчення операційного дня — на початку наступного операційного дня.

Для забезпечення виконання рішення суду, санкціонованої прокурором постанови слідчого, постанови державного виконавця на час накладення арешту банк відкриває клієнту на тому самому балансовому рахунку, що й рахунок, на який накладено арешт, окремий аналітичний рахунок (далі — спеціальний рахунок).

У разі наявності на рахунку потрібної суми банк меморіальним ордером списує зазначену суму з рахунка, на який накладено арешт, та резервує її на спеціальному рахунку. Після чого — якщо немає інших рішень суду, постанов слідчого, державного виконавця — банк відновлює проведення операцій за встановленим порядком.

Кошти, які нагромаджуються на спеціальному рахунку, забороняється використовувати до отримання рішення суду про їх стягнення або рішення суду, постанови слідчого, державного виконавця про зняття арешту. Нагромаджені кошти використовуються виключно для забезпечення позову (конфіскації). Будь-які інші претензії до спеціального рахунка та коштів, накопичених на ньому, пред’являтися не можуть.

Якщо на кошти на рахунку накладено арешт, то банк припиняє списання коштів з доручення власника рахунка.

У разі недостатності коштів на рахунку банк переказує наявну на цьому рахунку суму коштів на спеціальний рахунок, оприбутковує рішення суду, санкціоновану прокурором постанову слідчого, постанову державного виконавця на позабалансовому рахунку, що призначений для обліку інших документів і цінностей, та повідомляє письмово суд, слідчого, державного виконавця про недостатність коштів для прийняття ним відповідного рішення не пізніше, ніж наступного робочого дня.

За браком коштів на рахунку банк також оприбутковує рішення суду (постанову слідчого, державного виконавця) на позабалансовому рахунку, що призначений для обліку інших документів і цінностей, та повідомляє письмово суд (слідчого, державного виконавця) про брак коштів для прийняття ним відповідного рішення.

У разі надходження коштів на рахунок відповідача здійснюється їх нагромаження на спеціальному рахунку до остаточного вирішення цього питання судом або накопичення зазначеної в рішенні суду (постанові слідчого, державного виконавця) суми.

Після прийняття рішення суду і за наявності на спеціальному рахунку коштів банк меморіальним ордером повертає нагромаджену суму на рахунок, з якого її було переказано, а на підставі виконавчого документа суду та платіжної вимоги стягувача переказує кошти на рахунок, зазначений у платіжній вимозі.

У разі прийняття судом рішення про стягнення суми меншої, ніж нагромаджено на спеціальному рахунку, невикористана сума залишається у розпорядженні платника.

Повернення помилково зарахованих коштів з рахунків, на які накладено арешт, здійснюється лише з письмової згоди органу, який наклав арешт. Якщо арешт накладено кількома органами, то повернення погоджується з ними.

У разі прийняття судом рішення про скасування арешту у зв’язку з відмовою в позові або з інших причин банк відновлює проведення операцій у встановленому порядку.

Кошти, нагромаджені на спеціальному рахунку за час накладення арешту, банк повертає не пізніше наступного робочого дня після скасування арешту на той рахунок, з якого їх було переказано.

Якщо до банку надійшло кілька рішень суду (постанов слідчого, державного виконавця), то банк виконує їх у календарній черговості надходження.

Списання банком коштів з рахунка платника для їх переказування на спеціальний рахунок та списання коштів зі спеціального рахунка здійснюється на підставі меморіальних ордерів. Реквізит «Призначення платежу» таких ордерів має містити посилання на дату, номер та назву виконавчого документа, для забезпечення виконання якого цей меморіальний ордер складено.