Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА КАПІТАЛУ БАНКУ

Основним елементом поновлення капіталу банку є прибуток, що визначається як сума отриманих доходів за відрахуванням витрат.

Основна частина доходів формується за рахунок оплати банківських послуг у вигляді процентів, комісій, інших платежів. Саме за рахунок доходів відшкодовуються витрати банку.

Облік доходів і витрат у комерційному банку є не тільки засобом відображення операцій, а й інструментом проведення аналізу його фінансового стану.

Водночас облік доходів і витрат — основа організації управлінського обліку за центрами відповідальності.

Із запровадженням в облікову практику банків принципу нарахування методика обліку доходів, витрат та капіталу суттєво змінилася.