Бухгалтерський облік у банках України (2001)

8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість

Банки, які зареєструвалися як платники податку на додану вартість, керуються інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 01.07.97 за № 141 та змінами до неї (наказ МФУ від 17.10.97 № 218).

Основні балансові рахунки, передбачені для ведення обліку ПДВ у банках, такі:

3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»;

3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»;

7410 «Податок на додану вартість».

За цими балансовими рахунками відкриваються перелічені далі субрахунки (умовно):

3522/1 — розрахунки з бюджетом за податковим кредитом з ПДВ;

3622/1 — розрахунки з бюджетом за податковим зобов’язанням з ПДВ;

3522/2 — податкові розрахунки за податковим кредитом з ПДВ, термін відшкодування якого не настав;

3622/2 — податкові розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ, термін сплати яких не настав;

7410/1 — сплачений податок на додану вартість, який у податковому обліку податку на прибуток включається до складу валових витрат;

7410/2 — сплачений податок на додану вартість, який у податковому обліку податку на прибуток не включається до складу валових витрат.

Розгляньмо можливі ситуації розрахунку банку з бюджетом щодо податку на додану вартість.

1. У разі здійснення банком попередньої оплати за матеріальні цінності, роботи (послуги), що підлягають оподаткуванню ПДВ, виконуються такі проведення:

1) Д-т рахунків 3510, 3511, 3519, 3548, 3578 (на суму їх вартості без ПДВ)

Д-т рахунка 3522/2 (на суму ПДВ)

К-т кореспондентського рахунка (на загальну суму).

Суми ПДВ, що враховані на рахунку 3522/2, підлягають розподілу в розглянутому далі порядку.

А. Якщо зазначену суму податку на додану вартість сплачено у зв’язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, нематеріальних активів, котрі не підлягають амортизації; придбанням матеріалів, виконанням робіт та наданням послуг, вартість яких не включається до складу валових витрат, то її ні до складу податкового кредиту з ПДВ, ні до складу валових витрат (у податковому обліку податку на прибуток) не включають і відображають в обліку таким проведенням (на відповідну суму ПДВ):

2) Д-т рахунка 7410/2

К-т рахунка 3522/2.

Б. У разі, коли вартість зазначених матеріальних цінностей, послуг, робіт відносять до складу валових витрат, а вартість основних фондів і нематеріальних активів підлягає амортизації, причому вони використовуються банківською установою для здійснення операцій, що звільнені від оподаткування ПДВ або не є об’єктом оподаткування ПДВ, сума ПДВ, сплачена у зв’язку з їх придбанням, відповідно включається до валових витрат (у податковому обліку податку на прибуток) та використовується на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів. При цьому здійснюється проведення (на відповідну суму ПДВ):

3) Д-т рахунків 7410/1, 4300, 4400, 4500

К-т рахунка 3522/2.

В. Коли для здійснення операцій, які є об’єктом оподаткування або не звільнені від оподаткування ПДВ, використано певні матеріальні цінності, відбувається таке проведення (на відповідну суму ПДВ):

4) Д-т рахунка 3522/1

К-т рахунка 3522/2.

Коли на момент оплати за матеріальні цінності відомо, для яких саме операцій (оподатковуваних чи неоподатковуваних ПДВ) їх придбано, а товари (роботи, послуги), за які здійснюється зазначена оплата, належать чи не належать до складу валових витрат, а основні фонди, нематеріальні активи підлягають чи не підлягають амортизації, суму ПДВ, сплачену у зв’язку з їх придбанням, на дебет рахунка 3522/2 не відносять, а відразу відображають на рахунках, зазначених у записах 1А, 1Б, 1В.

2. У разі отримання банківською установою матеріальних цінностей (робіт, послуг), які оподатковуються ПДВ, до оплати їхньої вартості виконуються проведення:У разі використання названих матеріальних цінностей для здійснення операцій, зазначених у п. 1:3. Якщо банком здійснено операції з реалізації матеріальних цінностей, які обліковано на складі, основних фондів чи нематеріальних активів, які перебувають в експлуатації, з реалізації витрат на капітальні вкладення (незавершене будівництво), виконаних робіт та наданих послуг, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість і за якими одержувачем не проведено оплату за їхньою вартістю, виконуються такі бухгалтерські проведення:4. Надходження попередньої оплати за матеріали, основні фонди, нематеріальні активи, виконання робіт, послуг, які має реалізувати (надати) банк їх одержувачу і які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, відображається в обліку такими проведеннями:5. Оплата нерезиденту за виконані роботи (послуги) здійснюється без ПДВ, а відповідна сума ПДВ за цією операцією належить до податкового зобов’язання банку, відображається на кредиті рахунка 3622/1 та відповідно в податковій декларації з ПДВ у рядку 7.

6. Згідно з п. 7.7.1 Закону України «Про податок на додану вартість» суми податку, що підлягають сплаті до бюджету (к-т рахунка 3622/1) або відшкодуванню з бюджету (д-т рахунка 3522/1) визначається як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.

Сплата податку проводиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом. При цьому здійснюється проведення:

Д-т рахунка 3622/1

К-т кореспондентського рахунка.