Бухгалтерський облік у банках України (2001)

9.2. Облік операцій за овердрафтом

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебетування його рахунка. За виконання такої операції на рахунку клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Інакше кажучи, овердрафт — це кредитна лінія (можливість негайного отримання кредиту), надана банком, якою контрагент може скористатися з допомогою свого поточного рахунка. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, мають кредитовий залишок. Перевищення цього залишку за проведення розрахункових операцій і банком, і контрагентом можливе тільки в разі підписання відповідної угоди. Так, документально оформлюється основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку на рахунку. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом обчислюється з урахуванням неоплаченого денного залишку на рахунку та затвердженої ставки процентів, що, як правило, перевищує процентну ставку банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

1520 — овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків;

1620 — овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкрито в інших банках;

2000 — рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом;

2200 — рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т рахунків за овердрафтом

К-т кореспондентського рахунка банку або поточного рахунка контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня на рахунках (банку — кореспондентського; контрагента — поточного) ситуація може змінитися внаслідок проведених розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що створюватиме кредитове сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується записом:

Д-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента)

К-т рахунка за овердрафтом.

Сума овердрафту, що залишилася непокритою через обмаль коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок на кореспондентському рахунку (поточному рахунку) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи на рахунках овердрафту:

Д-т рахунків овердрафту

К-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента).

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою банку. Для розрахунку процентів за помісячного їх нарахування може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод.

Сплачуються проценти з поточного рахунка контрагента (кореспондентського рахунка банку) у терміни, передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

З 11 червня по 17 червня на поточному рахунку контрагента обліковувалось дебетове сальдо — 20000 грн., а з 18 червня по 2 липня — 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом — 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата — в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом «30 / 360».

11 червня за виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку контрагента банк проводить запис:

Д-т рахунка 2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» 20000 грн.

К-т рахунка 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності» 20000 грн.

18 червня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 12000 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овердрафтом» 12000 грн.

Застосовуючи метод процентного числа, обчислимо проценти за овердрафтом контрагента за червень:Цей метод використовується для розрахунку процентів у разі постійної процентної ставки та змінного номіналу фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку, помножуючи номінал овердрафту на кількість днів, знаходять число, до якого потім застосовується процентна ставка. Зрештою, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн. (244000*54/100:360.

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерський запис:

Д-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

К-т рахунка 6020 «Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом» 366 грн.

У разі своєчасної сплати контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується бухгалтерське проведення:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 366 грн.

К-т рахунка 2008 «Нараховані доходи за овердрафтом» 366 грн.

Погашення овердрафту проходить з поточного рахунка в сумі овердрафту та процентів за ним:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 8366 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овердрафтом» 8366 грн.