Бухгалтерський облік у банках України (2001)

9.3. Облік операцій репо

Операція репо — це кредитна операція, здійснювана під заставу цінних паперів. Оскільки купівля (продаж) цінних паперів не проводиться, операція репо обліковується як наданий (отриманий) кредит, а не як актив у вигляді цінних паперів.

За операцією репо фінансові ризики та вигоди від володіння цінними паперами залишаються у продавця, а отже, не переходять до банку, який придбав цінні папери з умовою їх зворотного продажу.

Це означає, що, скажімо, у разі падіння вартості цінних паперів збитки несе продавець, а не банк, котрий їх купив. Проценти або дивіденди за цими паперами отримує також продавець.

Здійснюючи операції репо, банк-покупець отримує винагороду у вигляді обумовленого процента або різниці від продажу цінних паперів за ціною вищою, ніж ціна купівлі.

Розрізняють два типи операцій репо:

операція прямого репо — продаж цінних паперів банком з умовою їх викупу в покупця;

операція зворотного репо — купівля банком цінних паперів з умовою їх наступного продажу продавцю.

За термінами здійснення операції репо поділяються на безстрокові (до запитання), строкові та овернайт.

Цінні папери, які придбані за операціями зворотного репо, обліковуються на відповідних рахунках балансу на дату здійснення платежу в сумі фактично наданих коштів:

1311 (пасивний) — кошти, отримані від НБУ за операціями репо;

1522 (активний) — кошти, надані іншими банками за операціями репо;

1622 (пасивний) — кошти, отримані від інших банків за операціями репо;

2010 (активний) — кошти, надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо;

2611 (пасивний) — кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо.

Балансові рахунки, що на них обліковуються кошти, отримані банком за операціями репо, є пасивними, а отже, на кредиті цих рахунків проводяться кошти, котрі отримав банк в обмін на цінні папери, які є предметом операції репо.

На дебеті активних рахунків обліковуються суми коштів, які надано в обмін на цінні папери, котрі є предметом операції репо.

За підписання угоди до дати розрахунку зобов’язання за операціями зворотного репо обліковуються на позабалансових рахунках:

9100 (активний) — зобов’язання з кредитування, надані банком;

9110 (пасивний) — зобов’язання з кредитування, отримані від банків;

9129 (активний) — інші зобов’язання з кредитування, надані клієнтам.

У кореспонденції з контррахунком:

9900 — контррахунок для рахунків розділів 90—95 класу 9 плану рахунків.

Сучасні тенденції в економіці України не виключають можливого зниження ринкової вартості цінних паперів, які передаються за операцією зворотного репо. За таких обставин банк може:

вимагати від продавця надання у забезпечення додаткової кількості цінних паперів (це компенсуватиме різницю між вартістю цінних паперів, що початково були передані за операцією зворотного репо, та їх ринковою вартістю);

підвищити процентну ставку за користування кредитом, наданим за операцією репо;

зменшити початкову суму кредиту поверненням різниці, що виникла внаслідок зниження вартості цінних паперів;

завершити операцію зворотного репо з проведенням повного розрахунку за нею.

Процентну плату за проведення операції зворотного репо визначають, виходячи з процентної ставки (що встановлена під час укладання угоди) за фактично надані кошти.

Звернімося до конкретного прикладу.

12 серпня банк купив у клієнта цінні папери до запитання на суму 100000 грн. з умовою зворотного продажу. Процентна ставка — 36 %. Додатково банк виплачує 300 грн. комісії брокеру. Нарахування процентів відбувається щомісяця; кількість днів у розрахунках визначається за методом «факт / 360».

У день придбання цінних паперів виконуються записи:

Д-т рахунка 2010 «Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо» 100000 грн.

Д-т рахунка 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами» 300 грн.

К-т рахунків 1001, 2600, 1200 (каса, поточний рахунок або кореспондентський рахунок банку) 100300 грн.

31 серпня банк нараховує проценти за проведення операції репо в сумі 2000 грн. (100000*36/100 * 20/360 і нараховану суму проводить на рахунках бухгалтерського обліку:

Д-т рахунка 2018 «Нараховані проценти за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо» 2000 грн.

К-т рахунка 6021 «Процентні доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо» 2000 грн.

12 вересня банк виконує операцію зворотного репо, тобто продає цінні папери, попередньо нарахувавши 1100 грн. процентного доходу за період з 01.09 по 12.09 (11 днів) (100000*36/100 * 11/360).

На суму нарахованого доходу за операцією репо проводиться запис:

Д-т рахунка 2018 «Нараховані проценти за коштами, які надані СГД за операціями репо» 1100 грн.

К-т рахунка 6021 «Процентні доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо» 1100 грн.

За операцією репо загальна сума нарахованого доходу — 3100 грн. (2000 + 1100).

Продаж цінних паперів за операцією репо відображається проведенням:

Д-т рахунка 1001 [1200] 103100 грн.

К-т рахунка 2010 100000 грн.

К-т рахунка 2018 3100 грн.