Бухгалтерський облік у банках України (2001)

9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву

Операції з документарними акредитивами для цілей фінансового обліку поділяються на операції:

з непокритими акредитивами;

з покритими акредитивами.

Непокритий акредитив є безвідкличним зобов’язанням банку перед продавцем здійснити оплату за товар. Отже, за даним видом акредитиву банк не бронює коштів клієнта для проведення платежів (акредитивна форма безготівкових розрахунків), а тому бере на себе можливі кредитні ризики.

У разі відкличного акредитиву банк фактично не несе кредитного ризику, а тому обліковує такий акредитив позасистемно.

За безвідкличним акредитивом банк гарантує постачальнику сплату зобов’язань свого клієнта. Тому банк наражається на кредитний ризик і мусить його обліковувати. У момент відкриття безвідкличного непокритого акредитиву робиться проведення:

Д-т рахунка 9122 «Непокриті акредитиви (зобов’язання сплатити)»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок групи 990».

Банк-емітент перевіряє отримані документи після того, як банк, що авізує, поставив на них свою візу. Банк-емітент додатково ставить свою візу або повідомляє покупця про помічені недоліки. У разі правильного оформлення документів операція обліку документарного акредитиву закінчується проведенням:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9122 «Непокриті акредитиви».

У разі авансування покупця банком-емітентом клієнт фактично отримує торговельний кредит, який обліковується на рахунку групи 204 «Кредити за внутрішніми торговельними операціями» або 205 «Кредити за експортно-імпортними операціями», наприклад:

Д-т рахунка 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»

К-т рахунка 1500 «Кореспондентський рахунок в іншому банку».

Банком, що підтверджує акредитив, може бути банк, що авізує.

Підтверджуючи акредитив банк видає зобов’язання сплатити постачальнику кошти в разі неплатоспроможності покупця та банку-емітента, тобто фактично видає гарантію оплати на прохання банку-емітента. Отже, банк, що авізує, наражається на такий самий кредитний ризик, що й банк-емітент. Цей ризик ураховується в бухгалтерському проведенні:

Д-т рахунка 9001 «Підтверджені акредитиви»

К-т рахунка 9900 «Контррахунок групи 990».

Якщо документи проходять через банк, що підтверджує акредитив, то порядок обліку після отримання документів такий самий, як у банку-емітенті, лише дебітором стає банк, а не клієнт.

Грошові кошти можуть сплачуватися з рахунка банку-кореспондента згідно з умовами акредитиву одразу після перевірки документів або з обумовленою затримкою. У будь-якому разі після перевірки правильності документів закривається позабалансовий рахунок:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9001 «Підтверджені акредитиви».

У разі авансування покупця банком, що авізує, коли строк відстрочки закінчився, банк фактично надає кредит банку-емітенту, який обліковується на рахунку групи 152 «Кредити, які надані іншим банкам»:

Д-т рахунка 9900 «Контррахунок»

К-т рахунка 9002 «Акцепти, які надані банкам (сторнування)»

та Д-т рахунка 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»

К-т рахунка 2600 «Поточний рахунок постачальника» або рахунка 1500 «Кореспондентський рахунок в іншому банку».