Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ

Для успішної діяльності банків у конкурентному середовищі треба постійно нарощувати обсяги активних операцій, оскільки тільки вони забезпечують отримання прибутку, а отже, і зростання капіталу банку. Водночас власних коштів банку замало для розширення кредитних вкладень, проведення операцій на фондовому фінансовому та валютних ринках. Майже всю потребу в грошових ресурсах банки покривають за рахунок залучених коштів. Традиційно найбільша частка в структурі залучених коштів припадає на депозити. Операції із залучення банком коштів на депозит — це так звані пасивні депозитні операції.

Депозитна операція може давати банку прибуток за умови, що її здійснено як активну, тобто як операцію з розміщення банком коштів на депозит. Отже, депозитом вважають залучені або розміщені кошти на визначених угодою умовах повернення з виплатою (або сплатою) процентів чи на безпроцентній основі.

Депозитні операції є суто банківськими операціями, причому дуже поширеними.