Бухгалтерський облік у банках України (2001)

11.9. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України

Основним видом боргових цінних паперів Уряду України, що рефінансуються Національним банком України, є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Облік розміщення, обігу, сплати доходу та погашення ОВДП проводиться окремо НБУ та іншими банками на балансових, позабалансових рахунках, а також у кількісному вираженні на рахунках депозитарного обліку (далі — депо-рахунки).

Вкладення банків у боргові цінні папери Уряду України та місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, відображаються на балансових рахунках груп 141 та 142 у портфелі банку на продаж та на інвестиції, а саме:

1410 (А) «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1411 (А) «Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1412 (А) «Боргові папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1416 (А) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1417 (А) «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1420 (А) «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

1421 (А) «Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

1422 (А) «Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

1426 (КА) «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

1427 (А) «Неамортизована премія, за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції».

На балансових рахунках групи 142 «Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції» ураховуються цінні папери до дати погашення, незалежно від того, скільки часу залишилося до цієї дати.

Для відображення в обліку операцій з нарахування доходів (витрат) за такими цінними паперами використовуються балансові та позабалансові рахунки:

1418 (А) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

1428 (А) «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

6050 (П) «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»;

6051 (П) «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»;

6103 (П) «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків»;

6113 (П) «Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів»;

6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж»;

6394 (П) «Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії»;

7103 (А) «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;

7394 (А) «Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії»;

9600 (АП) «Не сплачені банками доходи»;

9601 (АП) «Не сплачені клієнтами доходи».

Сплата вартості придбаних ОВДП.

На суму ОВДП за ціною придбання:

Д-т рахунка 3541 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок»

або К-т рахунка поточного рахунка клієнта (рахунки Державного або місцевих бюджетів: 2510, 2540, 2541, 2542, 2545).

Оприбуткування ОВДП, що придбані за номінальною вартістю, в портфель банку на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

і одночасно:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Оприбуткування ОВДП, що придбані за номінальною вартістю, в портфель банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

одночасно:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Оприбуткування ОВДП, що придбані з премією, у портфель банку на продаж.

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму премії:

Д-т рахунка 1417 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Щомісячна амортизація премії за ОВДП, у портфелі банку на продаж.

На розрахункову суму амортизації:

Д-т рахунка 6050 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 1417 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж».

Оприбуткування ОВДП, що придбані з премією, у портфель банку на інвестиції.

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму премії:

Д-т рахунка 1427 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Щомісячна амортизація премії за ОВДП у портфелі банку на інвестиції.

На розрахункову суму амортизації премії:

Д-т рахунка 6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 1417 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж».

Оприбуткування ОВДП, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.

На суму різниці між номінальною вартістю та дисконтом:

Д-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму дисконту:

Д-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 1416 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на продаж».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 8919 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Щомісячна амортизація дисконту за ОВДП у портфелі банку на продаж:

Д-т рахунка 1416 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 6050 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж».

Оприбуткування ОВДП, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на інвестиції.

На суму різниці між номінальною вартістю та дисконтом:

Д-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

На суму дисконту:

Д-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 1426 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

Щомісячна амортизація дисконту за ОВДП у портфелі банку на інвестиції.

На розрахункову суму амортизації:

Д-т рахунка 1426 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 6051 «Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції».

Продаж ОВДП за балансовою вартістю.

На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок» або поточного рахунка клієнта

К-т рахунка 1427 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, в портфелі банку на інвестиції».

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т рахунка 1426 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції».

На суму номінальної вартості, якщо ОВДП було раніше придбано з премією, та на суму балансової вартості, якщо ОВДП обліковувано з дисконтом:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок» або поточний рахунок клієнта

К-т рахунка 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98»

К-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи».

Продаж ОВДП за ціною, вищою ніж балансова.

На суму залишку неамортизованої премії:

Д-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж»

К-т рахунка 1427 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції».

На суму залишку неамортизованого дисконту:

Д-т рахунка 1426 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції»

К-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок» або поточного рахунка клієнта

К-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж».

На суму різниці між ціною продажу ОВДП та їх номінальною вартістю:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок» або поточного рахунка клієнта

К-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».

На суму номінальної вартості:

Д-т рахунка 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98»

К-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи».

Суть операції банку з продажу ОВДП можна показати в системі обліку і в більш спрощеному вигляді, а саме:

У разі отримання коштів від продажу:

Д-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок»

К-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку».

У разі списання проданих ОВДП з балансу банку-продавця:

Д-т рахунка 3641 «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку»

К-т рахунка 1410 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 1417 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж»

К-т рахунка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами у портфелі банку на продаж».

Облік прав власності на облігації внутрішньої державної позики та характеру їх обігу у розрізі банків або їхніх клієнтів здійснюються паралельно в кількісному вираженні на рахунках депо.

Сегментна структура рахунків депо:

Х1ХХХХ2ХХХХ3ХХХХХХ4ХХХХХХХХХХ5,

де Х — розряди кодової частини сегмента, а цифри 1—5 — номери сегментів.

Перший сегмент (Х1) — це однорозрядний код, що відображає рівень обліку облігацій. Код має такі значення:

1 — облік здійснюється на рівні депозитарію Національного банку України. На цьому рівні на рахунках депо відображається загальна кількість облігацій, що є власністю банку та його клієнтів;

2 — облік операцій з облігаціями у кількісному вираженні здійснюється в депозитаріях банків.

Другий сегмент (ХХХХ2) — це чотирирозрядний код, що визначає номер рахунка-депо. Цифри, що використовуються для нумерації чотирирозрядного коду, означають:

Перша: 9 — це символ рахунка депо;

Друга: 8 — пасивний рахунок депо, 9 — активний рахунок депо;

Третя: символ, що характеризує брак блокування облігацій або напрями їх блокування. Символ може набувати таких значень:

3 — облігації державних позик, не заблоковані або заблоковані на тимчасових рахунках;

0 — облігації державних позик, заблоковані з рішення контрольних органів;

1 — облігації державних позик, заблоковані у зв’язку з дією договору репо;

2 — облігації державних позик, заблоковані для сплати процентів або наступного погашення;

4 — резервний;

5 — облігації державних позик, заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту;

6 — облігації державних позик, заблоковані під забезпечення міжбанківського кредиту;

7 — облігації державних позик, заблоковані для наступного продажу;

8 — облігації державних позик, заблоковані після торгів і які підлягають оплаті;

9 — резервний.

Четверта цифра: символ, що характеризує за активом життєвий цикл облігації та за пасивом — належність облігацій їхнім власникам. Символ може набувати таких значень:

5 — облігації, що їх не розміщено;

9 — облігації в обігу;

1 — банк — власник цінного паперу;

2 — банк — агент за цінним папером;

4 — банк — агент за цінним папером, власник — клієнт — нерезидент.

План рахунків депозитарного обліку наведено в табл. 11.3.

Третій сегмент (ХХХХ3) — це код випуску облігацій.

Окремі позиції цього коду мають такі значення:

перша позиція характеризує вид цінного паперу. Так, облігації кодуються цифрою 2;

друга — четверта позиції фіксують порядковий номер випуску облігацій.

Додатково в спеціальному довіднику (як на рівні Національного банку України, так і на рівні інших банків) розміщуватиметься інформація щодо термінів погашення облігацій, коду держави, яка здійснює випуск облігацій, належності облігацій до категорії державних цінних паперів.

Четвертий сегмент (ХХХХХХ4) фіксує код банку, який є власником або веде рахунки інших власників облігацій (юридичних або фізичних осіб). Цифрові значення цього сегмента відповідають номерам МФО комерційних банків.

П’ятий сегмент (ХХХХХХХХХХ5) використовується на рівні банку. Він визначає код клієнта банку, який є власником державних облігацій (код ЗКПО — для юридичних осіб, паспортні дані — для фізичних осіб).

Рахунки депозитарного обліку в банках відкриваються на підставі депозитарного договору з клієнтами.

Облік прав власності на облігації здійснюється на рахунках депо в журнальній формі. Набуття та зміна прав власності на облігації здійснюється за допомогою депозитарних прибутково-видаткових ордерів, підставою для заповнення яких є виписки з рахунків депо, що надходять до банківських установ від депозитарію Національного банку України. За наслідками проведення операцій з облігаціями на кінець операційного дня складається баланс за рахунками депо згідно з формою Д5.

Депозитарний облік облігацій здійснюється за етапами:

підготовка та проведення аукціону;

платежі за розміщеними облігаціями;

обіг на вторинному ринку;

сплата процентів та погашення облігацій.

Підготовка та проведення аукціону.

Підставою для початку розміщення державних облігацій є постанова Кабінету Міністрів України про випуск облігацій внутрішньої державної позики відповідного року.

Національний банк України, отримавши від Державного Казначейства України глобальний сертифікат на загальний обсяг емісії, першим здійснює такі проведення.

На загальну кількість розміщення облігацій:

Д-т рахунка 9995 «Облігації державних позик, що перебувають у процесі розміщення»

К-т рахунка 9895 «Облігації державних позик, що їх не розміщено».

Облігації розміщуються через аукціонний продаж, про проведення якого Національний банк України та Державне казначейство України надають офіційне повідомлення.

Після надходження від Національного банку України такого повідомлення банки формують заявки на їх придбання.

Підставою для проведення операцій є підписана службовими особами банку заявка на участь в аукціоні з продажу облігацій.

Аукціон з продажу облігацій проводиться Національним банком України на підставі заявок, що надходять від інших банків.

За результатами проведення аукціону (відповідно до доручення Державного казначейства України) в Національному банку України здійснюються такі проведення.

На кількість розміщених облігацій:

за умови задоволення заявок на придбання облігацій за власний рахунок банку:

Д-т рахунка 9895 «Облігації державних позик, що їх не розміщено»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків»;

за умови задоволення заявок на придбання облігацій за рахунок та з доручення клієнтів-резидентів:

Д-т рахунка 9895 «Облігації державних позик, що їх не розміщено»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційних банків».

У разі задоволення заявки клієнта-нерезидента на придбання ОВДП на аукціоні з їх первинного розміщення банк у день придбання ОВДП переводить ці облігації на депо-рахунок 9834. Розблокування цих облігацій здійснюється Національним банком України не раніше ніж через три місяці з дня проведення відповідного аукціону на підставі інформаційних повідомлень територіальних управлінь Національного банку України.

Такий порядок запроваджено тимчасово (до особливого розпорядження Національного банку України) для стабілізації ситуації на фондовому ринку України.

Здійснення платежів за розміщеними облігаціями.

Після офіційного повідомлення Національного банку України про результати аукціону інші банки переказують вартість облігацій за ціною придбання.

У разі одержання Національним банком України відповідної суми коштів за розміщені облігації в НБУ здійснюються записи.

На загальну кількість розміщених облігацій:

Д-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу»

К-т рахунка 9995 «Облігації державних позик, що розміщуються».

За наслідками цих операцій Національний банк України надсилає банкам — учасникам аукціону виписки з рахунків депо.

У разі придбання облігацій за власні кошти банку виписки формуються за даними рахунка 9831, а в разі купівлі за рахунок та з доручення клієнтів — 9832.

У банках після надходження виписок з відповідних рахунків депо здійснюються проведення:

на кількість облігацій, придбаних за власний рахунок банку:

Д-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності комерційних банків»;

на кількість облігацій, придбаних за рахунок та з доручення клієнтів:

Д-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів комерційного банку».

Усі отримані іншими банками виписки з рахунків Національного банку України супроводжуються необхідним інформаційним повідомленням. Кожний із цих документів роздруковується та засвідчується відповідальною особою банку і зберігається в установленому порядку: інформаційні повідомлення в «документах дня», виписки — в окремій папці. Тільки наявність обох названих документів є підставою для проведення банком відповідних операцій.

У разі надходження виписки та інформаційного повідомлення, що засвідчує переказ (списання) номінальної вартості клієнтських облігацій, банк видає клієнту аналогічну виписку з відповідного власного рахунка.

Обіг на вторинному ринку.

Облігації можуть бути предметом купівлі-продажу, застави, успадкування, дарування, а також інших операцій, не заборонених чинним законодавством. Вторинний обіг облігацій здійснюється на біржовому та позабіржовому ринках.

На біржовому ринку угоди купівлі та продажу облігацій укладаються за умови подання учасниками:

заявки встановленого зразка на купівлю або продаж облігацій;

депо-розпоряджень до депозитарію Національного банку України про необхідність блокування відповідної кількості облігацій у разі їх продажу.

З метою регулювання біржового ринку облігацій, здійснення необхідних заходів щодо підтримки біржових котирувальних цін протягом усього періоду торгів, за Національним банком України постійно зберігається право здійснення операцій на вторинному ринку державних облігацій. Бухгалтерський та депозитарний облік власних операцій на ринку облігацій здійснюється Національним банком України на підставі відповідного положення, аналогічно обліку в інших банках.

Отримавши депо-розпорядження, Національний банк України здійснює такі проведення для блокування облігацій, що підлягають продажу:

за умови продажу облігацій, які є власністю банку:

Д-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків»

К-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані для наступного продажу»;

за умови продажу облігацій, які є власністю клієнтів інших банків:

Д-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів інших банків»

К-т рахунка 9872 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів інших банків, заблоковані для наступного продажу».

Операція блокування в інших банках проводиться за виписками Національного банку України з рахунків депо 9871, 9872, 9831, 9832. Після їх отримання банк здійснює такі проведення.

У разі продажу облігацій, які є власністю банку:

Д-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку, заблоковані для наступного продажу».

У разі продажу облігацій, які є власністю клієнтів банку:

Д-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку»

К-т рахунка 9872 (щодо кожного власника облігацій) «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку, заблоковані для наступного продажу».

Біржові торги проводяться після отримання від Національного банку України виписок з рахунків депо 9871, 9872.

Підставою для проведення операцій є підписана службовими особами банку заявка на участь в аукціоні з продажу облігацій, що формується згідно з угодою, підписаною з клієнтом.

Отримавши від торговельної системи реєстр біржових угод з купівлі та продажу облігацій, депозитарій Національного банку України здійснює такі операції.

У разі задоволення заявок банку на продаж власних облігацій:

Д-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9881 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані після торгів для оплати».

У разі задоволення заявок банку на продаж облігацій клієнтів:

Д-т рахунка 9872 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9882 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку, заблоковані після торгів для оплати».

Розблокування облігацій, що не взяли участі в торгах:

у разі розблокування облігацій, що перебували у власності банку:

Д-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків»;

у разі розблокування облігацій, що перебували у власності клієнтів банку:

Д-т рахунка 9872 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банків».

Під час проведення біржових торгів щоденне розблоковування облігацій у депозитарії Національного банку України здійснюється на підставі депо-розпоряджень інших банків.

Отримавши від Національного банку України виписки з рахунків депо 9881, 9882, 9871, 9872, 9831, 9832, інші банки кількість облігацій, зазначену в задоволених заявках на продаж, переводять на відповідні блокувальні рахунки депо і розблоковують облігації, які виставлялись на торги, але не були продані.

У банках здійснюються такі записи.

У разі задоволення заявок банку на продаж власних облігацій:

Д-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9881 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані після торгів для оплати».

У разі задоволення заявок банку на продаж облігацій клієнтів:

Д-т рахунка 9872 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9882 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані після торгів для оплати».

У разі повернення облігацій, що були власністю банку:

Д-т рахунка 9871 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків».

У разі повернення облігацій, що були власністю клієнтів банку:

Д-т рахунка 9872 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку, заблоковані для наступного продажу»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банків».

За інформацією торговельної системи про переказ коштів за біржовим контрактом Національний банк України проводить перереєстрацію права власності на облігації. При цьому здійснюються такі записи.

У разі придбання облігацій у власність банку:

Д-т рахунка 9881(9882) «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків».

У разі купівлі облігацій клієнтами іншого банку:

Д-т рахунка 9881(9882) «Облігації державних позик, що перебувають у власності банків»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банків».

Після завершення цих операцій Національний банк України надсилає банкам виписки з рахунків депо 9881, 9882, 9831, 9832, 9999.

Банк—продавець облігацій на підставі цих виписок та отриманої суми коштів від торговельної системи здійснює такі записи:

на кількість облігацій, що реалізовані:

Д-т рахунка 9881(9882) «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу».

А банк—покупець облігацій:

на кількість облігацій у разі їх придбання за власний рахунок:

Д-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»;

на кількість облігацій у разі придбання облігацій за рахунок та з доручення клієнтів:

Д-т рахунка 9999 «Облігації державних позик в обігу»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку».

На позабіржовому ринку продаж та купівля облігацій проводиться за депо-розпорядженнями, що надаються банками-продавцями, та повідомлень банків-покупців про переказ відповідної суми коштів банкам-продавцям. Депо-розпорядження та повідомлення надсилаються банками до депозитарію Національного банку України. Вищезазначені документи (або один з них) банки зобов’язані надавати за умови укладення угод з купівлі-продажу облігацій між такими суб’єктами:

банками (надаються депо-розпорядження та повідомлення);

банком та власним клієнтом або навпаки — клієнтом банку та банком (надаються депо-розпорядження);

банком та клієнтом іншого банку або навпаки — клієнтом банку та іншим банком (надаються депо-розпорядження та повідомлення);

клієнтами різних банків (надаються депо-розпорядження та повідомлення);

клієнтами одного банку (надаються повідомлення).

У разі збігу відповідних показників у депо-розпорядженні та в повідомленні про їх отримання депозитарій Національного банку України виконує бухгалтерські проведення відповідно до змісту проведених операцій. Закінчивши цю роботу, депозитарій НБУ надає виписки з рахунків та довідки як банку-продавцю, так і банку-покупцю. Виписки надаються також банкам, які репрезентували клієнтів під час операцій з купівлі-продажу облігацій.

Крім звичайних операцій, на позабіржовому ринку власники облігацій можуть укладати угоди з продажу облігацій з правом зворотного викупу (операції репо).

Умовами угоди репо передбачається:

перереєстрація прав власності на облігації;

заборона перепродажу облігацій їхніми тимчасовими власниками.

Реалізація угод репо виконується в два етапи:

продаж власником облігацій іншій особі;

наступний викуп цих облігацій попереднім власником.

Згрупуємо бухгалтерські записи відповідно до їх виконання учасниками операцій купівлі-продажу ОВДП (табл. 11.4).

У табл. 11.4 показано бухгалтерські записи щодо операції репо, які виконуються на першому етапі.

Під час проведення завершального (другого) етапу операцій, визначених угодою репо (зворотного викупу), продавець з покупцем міняються місцями та здійснюють зворотну операцію купівлі-продажу за встановленою угодою репо ціною облігацій.

У депозитарії Національного банку України та в депозитаріях інших банків на підставі виписок і довідок, що надаються їм депозитарієм Національного банку України, здійснюються відповідні зворотні (до зазначених вище) проведення.У разі невиконання умов угоди репо відповідні цінні папери (за умовами угоди) залишаються в тимчасового власника, який розпоряджається ними на власний розсуд.

Національний банк України може надавати іншим банкам кредит під забезпечення державними цінними паперами (ломбардний кредит).

Надання ломбардного кредиту, включаючи його бухгалтерський та депозитарний облік, регламентується тимчасовим «Положенням про порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів», затвердженим постановою Правління Національного банку України від 28.09.95 № 246.

Надання ломбардного кредиту здійснюється в разі укладення відповідної угоди між регіональним управлінням Національного банку України та іншим банком передачею до депозитарію Національного банку України депо-розпорядження про блокування необхідної кількості державних облігацій під забезпечення ломбардного кредиту.

У разі збігу всіх відповідних показників у депо-розпорядженні та в укладеній угоді між двома сторонами Національний банк України надає кредит банку-заставодавцю.

При цьому в депозитарії Національного банку України здійснюються записи:

Д-т рахунка 9831 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9851 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту».

Після цього надаються виписки банку-заставодавцю з відповідних рахунків депо.

Отримавши виписки, банк блокує облігації під забезпечення ломбардного кредиту, що в обліку відображується записом:

Д-т рахунка 9831 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9851 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту».

Облігації під забезпечення ломбардного кредиту розблоковуються після повернення кредиту.

У разі збігу усіх відповідних показників у депо-розпорядженні та повідомленні, після їх отримання депозитарієм Національного банку України, останнім здійснюються проведення:

Д-т рахунка 9851 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту»

К-т рахунка 9831 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку».

За результатами цих записів депозитарій Національного банку України надає виписки з відповідних рахунків банку-заставодавцю, що розблоковує відповідні облігації.

При цьому здійснюються проведення:

Д-т рахунка 9851 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що заблоковані під забезпечення ломбардного кредиту»

К-т рахунка 9831 (банку-заставодавця) — «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку».

Сплата процентів за облігаціями здійснюється власникам облігацій, зареєстрованих у депозитарній системі. Якщо дата сплати процентів (погашення) облігацій припадає на неробочий день, ці операції проводяться, починаючи з першого наступного за ним робочого дня.

За п’ять робочих днів до терміну сплати процентів за облігаціями (без урахування дня погашення) відбувається їх блокування.

У Національному банку України здійснюються записи.

За умови, якщо власником облігацій є інший банк:

Д-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9821 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку, заблоковані для сплати процентів або погашення».

За умови, якщо власниками облігацій є клієнти банку:

Д-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку»

К-т рахунка 9822 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-резидентів банку, заблоковані для сплати процентів або наступного погашення».

Операція блокування у банках проводиться на підставі виписок Національного банку України з рахунків депо 9821, 9822, 9831, 9832:

за умови блокування облігацій, що є власністю банку:

Д-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»

К-т рахунка 9821 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку, заблоковані для сплати процентів або погашення»;

за умови блокування облігацій, які є власністю клієнтів банку:

Д-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку»

К-т рахунка 9822 (щодо кожного власника облігацій) — «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-резидентів банку, заблоковані для сплати процентів або наступного погашення».

За даними рахунків 9821, 9822 Національний банк України формує реєстр власників облігацій внутрішньої державної позики за ф. Д4. Узагальнені дані цього реєстру (згідно з ним формується платіжне доручення на переказування коштів Державного бюджету на сплату процентів за облігаціями) передаються до Державного казначейства України.

Наступного робочого дня після переказування процентів проводиться розблоковування облігацій:

у разі розблоковування облігацій, що є власністю банку:

Д-т рахунка 9821 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку, заблоковані для сплати процентів або погашення»

К-т рахунка 9831 «Облігації державних позик, що перебувають у власності банку»;

у разі розблоковування облігацій, які є власністю клієнтів банку:

Д-т рахунка 9822 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів-резидентів банку, заблоковані для сплати процентів або наступного погашення»

К-т рахунка 9832 «Облігації державних позик, що перебувають у власності клієнтів банку».

Після отримання банками суми процентів за облігаціями розподіл коштів між власниками облігацій проводиться банком згідно з реєстром ф. Д4.

За виписками Національного банку України з р