Бухгалтерський облік у банках України (2001)

11.11. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій банків з цінними паперами

Правові аспекти здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, а також державного контролю руху цінних паперів в Україні визначено Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Права й обов’язки за ЦП виникають з моменту їх передання емітентом або його вповноваженою особою одержувачу (покупцю) або його вповноваженій особі.

Оподаткування доходів за операціями з цінними паперами регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Під час проведення операцій з цінними паперами важливо визначити, які саме операції відносять до валових доходів або валових витрат.

Фінансовий і податковий облік — це два кардинально різні поняття. Тому не може бути сумніву щодо необхідності їх окремого ведення. Бухгалтерські служби не можуть більше «припасовувати» бухгалтерський облік до податкового. Це нині дуже складно, оскільки податковий облік може змінюватись за зміни Закону, а фінансовий облік має лишатися незмінним (тобто бути управлінським інструментом).

Під терміном «торгівля ЦП» треба розуміти будь-які операції з придбання або продажу ЦП, а під терміном «доходи» — суму грошових коштів або вартість майна, що одержана платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження ЦП, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку у зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв’язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

Під терміном «витрати» розуміють суму грошових коштів або вартість майна, що сплачені (нараховані) платником податку продавцю ЦП як компенсація їх вартості.

До складу витрат включають також суму будь-якої заборгованості покупця, що виникає у зв’язку з таким придбанням.

Для правильної сплати податків платник веде окремий облік фінансових результатів від проведених операцій з торгівлі цінними паперами. Балансові збитки, які спричинено торгівлею ЦП, переносяться на зменшення доходів від таких операцій наступного звітного (податкового) кварталу.

Прибуток, одержаний від торгівлі ЦП, зменшений на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, включається до складу валових доходів платника за результатами звітного періоду.

Доходи, одержані від володіння державними ЦП та облігаціями місцевих позик, що придбані платником податку до набуття чинності Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», не підлягають оподаткуванню, а доходи, які одержано від володіння державними ЦП і облігаціями місцевих позик, придбаними платниками після схвалення Закону, оподатковуються в загальному порядку за ставкою 30 %.

У табл. 11.6 наведено приклади відображення у фінансовому та податковому обліку операцій банків із цінними паперами.