Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

Суттєвим показником активності банків на фондовому ринку є здійснення ними операцій з векселями: кредитних, торговельних, гарантійних, розрахункових, комісійних і довірчих.

Порядок здійснення таких операцій регламентується «Положенням про операції банків з векселями», затвердженим постановою Правління НБУ 28 травня 1999 р. за № 258.

Облік операцій банків з векселями, здійснюється за нормами і правилами, визначеними «Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями», затвердженою постановою Правління НБУ від 8 червня 2000 р. за № 234.

Інструкцію розроблено відповідно до законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ комерційних банків України», «Положення про операції банків з векселями».

Базовою основою названої інструкції є національні стандарти бухгалтерського обліку, а отже, вона регулює тільки питання фінансового обліку.