Бухгалтерський облік у банках України (2001)

13.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками

Корпоративні картки VISA випускаються чотирьох типів: CLASSIC, GOLD, BUSINESS, ELEKTRON.

Юридична особа визначає держателів карток і засвідчує підписом керівника та печаткою заяви держателів, що подаються до банку.

Відповідальний виконавець за картками VISA готує довідку щодо платоспроможності юридичної особи. Ця довідка передається відповідальному працівникові відділу банківської безпеки для підготовки відповідного висновку.

За депозитного внеску у валюті депозитний рахунок відкриває відповідальний працівник валютного відділу, а якщо внесок зроблено у гривнях — працівник операційного відділу. У будь-якому разі банк повідомляє податкову інспекцію про відкриття депозитного рахунка юридичної особи.

Заява клієнта на переказ загальної суми початкового і депозитного внеску в іноземній валюті оформляється після отримання висновку підрозділу безпеки банку. За браком коштів на валютному рахунку клієнт може купити їх на міжбанківській валютній біржі.

Нараховані проценти за депозитними вкладами юридичних осіб в іноземній валюті зараховуються валютним відділом на валютні рахунки конкретних клієнтів.

Виготовлені корпоративні картки та ПІН-коди видаються держателям під розписку після пред’явлення держателем доручення (завіряється підписами керівника та головного бухгалтера юридичної особи, котра уклала угоду, і печаткою). Таке саме доручення пред’являється і для отримання уповноваженим представником клієнта виписки з картрахунка.

Пластикові платіжні картки не належать до валютних цінностей, які підлягають декларуванню згідно з затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 за № 748 «Переліком відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів».

Держателі пластикових платіжних карток мають можливість сплачувати за товари, послуги та отримувати готівкові кошти (зазначено в «Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки», затвердженому постановою Правління НБУ від 24.02.97 за № 37).

В обліку для роботи з пластиковими платіжними картками застосовуються рахунки:

1001 «Банкноти та монета в касі банку»;

1002 «Банкноти та монета в касі безбалансових установ банку»;

2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку (окремий субрахунок «Розрахунки готівкою з держателями платіжних карток»)»;

2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками»;

3548 «Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком»;

3578 «Інші нараховані доходи»;

3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»;

2603 «Розподільні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

6119 «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами».

Під час операцій з картками VISA в обліку здійснюються такі проведення.

Видача готівки на картку згідно з видатковим валютним ордером. Наприклад:

Д-т рахунка 2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» 100 дол. США

К-т рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 100 дол. США.

Виписка меморіального ордера на суму комісії, що підлягає стягненню з карткового рахунка згідно з тарифами, затвердженими банком (умовно в нашому прикладі — це 1 дол. США):

Д-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи» 1 дол. США

К-т рахунка 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 1 дол. США,

а крім того:

Д-т рахунка 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 5,6 грн.

К-т рахунка 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів» 5,6 грн.

(умовно офіційний курс дол/грн. становить 1:5,6).

Зарахування суми відшкодування (101 дол. США):

Д-т рахунка «Поточні рахунки суб’єктів господарських діяльності» 101 дол. США

К-т рахунка 2924 рахунка «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» 101 дол. США;

Д-т рахунка 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» 1 дол. США;

К-т рахунка 3578 «Інші нараховані доходи» 1 дол. США;

Д-т рахунка 2924 «Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками» 100 дол. США

К-т рахунка 2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» 100 дол. США.

Видача готівки держателям карток VISA можлива через відділ вкладних операцій за умови належного контролю, правильного документального оформлення первинних документів та в присутності не менш ніж двох працівників банку. Порядок операцій:

Отримання касиром у підзвіт валютних коштів:

Д-т рахунка 1002 «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку»

К-т рахунка 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

Виписка видаткового валютного ордера відповідальним працівником сектору вкладних операцій на ім’я держателя картки VISA з обов’язковим засвідченням його контрольним підписом посадової особи банку:

Д-т рахунка 2809 «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку»

К-т рахунка 1002 «Банкноти та монети в касі безбалансових установ банку».

Оформлення касиром платіжної квитанції (СЛІП) з картки VISA, що її пред’явлено держателем. Після видачі готівки виписується меморіальний ордер на суму комісії:Видаткові валютні ордери щодо готівки, виданої касиром держателям карток, є підставою для звіту касира наприкінці робочого дня.

Одержані виготовлені картки реєструються на рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» по ціні 1 грн. — 1 картка:

Д-т рахунка 9821 «Бланки суворої звітності»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

На рахунку 9821 обліковуються також ПІН-коди пластикових карток.

Значного поширення останнім часом набули операції банків з реалізації дорожніх чеків. В Україні продаються три види цих чеків: Ameriсan Express (AmEx), Thomas Cook (TC), VISA.

Бухгалтерський облік зазначених операцій розглянемо за окремими їх складовими.

Облік бланків дорожніх чеків:

Д-т рахунка 9819 «Інші цінності і документи»

К-т рахунка 9910 «Контррахунок».

Продаж чеків приватній особі:

Д-т рахунка 1001 «Банкноти та монета в касі банку»

К-т рахунка 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»

(одночасно чеки списуються з позабалансових рахунків 9910, 9819).

Продаж чеків філії банку:

Д-т рахунка 3901 «Рахунки, що відкриті для установ банку»

К-т рахунка 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»

(одночасно чеки списуються з позабалансових рахунків 9910, 9819).

Переказ коштів, отриманих від реалізації дорожніх чеків, до іноземного банку:

Д-т рахунка 1919 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками»

К-т рахунка 1500 «Кореспондентські рахунки, які відкрито в інших банках».