Бухгалтерський облік у банках України (2001)

РОЗДІЛ 14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ БАНКІВ

Банк як суб’єкт господарської діяльності може працювати лише за належних умов, а передовсім володіння основними засобами та нематеріальними активами і користування основними засобами на підставі юридичних прав фінансового лізингу.

Операції, пов’язані з придбанням та рухом основних засобів і нематеріальних активів, належать до категорії внутрішньобанківських операцій. По суті, їх облік цілком адекватний обліку в інших галузях народного господарства. Різниця полягає лише в категоріях рахунків бухгалтерського обліку. Крім цього, у банківській обліковій політиці щодо обліку основних засобів чітко виокремлюються фінансовий та податковий облік.

Чинну «Інструкцію з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків України» затверджено постановою Правління Національного банку України від 11.12.00 за № 475. Вона базується на відомих засадних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й визначає процедури фінансового обліку основних засобів і нематеріальних активів.