Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)

РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІ ЦІНИ ТА МЕТОДИ ЇХ ФОРМУВАННЯ

РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІ ЦІНИ ТА МЕТОДИ ЇХ ФОРМУВАННЯ