Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ТА ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ

РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ТА ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ