Система національних рахунків (2001)

5. ОЦІНКА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СНР

Проблема статистичного вимірювання тіньової економіки в Україні для формування макроекономічних показників нині є надзвичайно актуальною, оскільки масштаби цієї частини економіки постійно зростають. Це пояснюється недосконалістю правової бази, розширенням приватного сектору, який намагається ухилитися від сплати податків, браком належного контролю з боку держави за діяльністю приватних підприємців, недосконалістю обліку, надто низьким рівнем життя значної частини населення.