Історія економіки та економічних учень (2005)

РОЗДІЛ 2. ВІДРОДЖЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГІЛЬДІЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ЄВРОПІ (ХVI – XVIII СТ.)

РОЗДІЛ 2. ВІДРОДЖЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ГІЛЬДІЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ЄВРОПІ (ХVI – XVIII СТ.)