Маркетингова політика комунікацій (2003)

1.5. Цілі та завдання курсу

Перехід України до ринкових відносин потребує підготовки спеціалістів з маркетингу, які мають бути обізнані з питаннями маркетингової політики комунікацій: рекламування товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств (підприємців) і виробництв тощо. Особливо цінують спеціалістів з паблік рилейшнз, з персонального продажу, прямого маркетингу та розроблення упаковки. Тільки комплексний підхід до вирішення проблем маркетингових комунікацій є перспективним, бо тільки він сприяє досягненню успіху будь-якого напряму діяльності як у виробництві, так і у сфері обігу матеріальних засобів.

У нашій країні ще немає достатнього досвіду з цих питань. Тому в цьому посібнику використано переважно досвід маркетингових комунікацій США, Німеччини, Франції, Великої Британії, а також теоретичні розробки з питань комунікацій українського вченого Г. Почепцова та досвід стимулювання попиту на товари окремих зарубіжних фірм, що діють в Україні та проводять суперактивні акції в цьому напрямі.

Завданням курсу «Маркетингова політика комунікацій» є навчання майбутніх бакалаврів з економіки теорії та практиці маркетингової політики комунікацій за такими напрямами:

рекламування товарів,

стимулювання продажу товарів,

організація роботи з громадськістю (паблік рилейшнз),

рекламування на місці продажу,

прямий маркетинг,

персональний продаж,

виставки та ярмарки,

упаковка,

спонсорування,

франчайзинг,

брендинг,

престижна реклама.

Закінчується курс розділом «Організація маркетингових комунікацій», в якому розглядаються управління маркетинговими комунікаціями та планування останніх як складової маркетингу, робота з кадрами, даються рекомендації з найраціональнішої організації ефективної служби цих комунікацій.