Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

РОЗДІЛ 1. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, КОНФЛІКТ І ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Скорочення, використані у розділі:

СПР — суб’єкт прийняття рішень;

ІC — інформаційна ситуація;

УГО — умовна грошова одиниця;

ЧС — чиста стратегія;

ЗС — змішана стратегія.