Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

1.5.8. Формування портфеля інвестиційних проектів

СПР вивчає m інвестиційних проектів (їх пронумеровано від 1 до m) щодо вибору серед них найнадійніших з подальшим включенням їх в інвестиційний портфель, враховуючи при цьому свої реальні можливості.

Вибрані найбільш надійні інвестиційні проекти утворюють деяку підмножину множини наявних m проектів. Цю підмножину інтерпретуватимемо як нечітку підмножину всіх інвестиційних проектів. Згідно з означенням нечіткої множини (див., наприклад, [22, 50, 66]) на елементах множини всіх інвестиційних проектів необхідно визначити функцію належності нечіткій множині, а з її допомогою кожному проекту поставити у відповідність певне значення з проміжку [0;1]. Це значення називається ступенем належності проекту до нечіткої підмножини найбільш надійних інвестиційних проектів. У прикладному аспекті ступінь належності проекту до вказаної нечіткої множини може відображати суб’єктивну міру того, наскільки цей проект відповідає поняттю найбільш надійного (з позиції СПР).

Припустимо, що відомі величини μkj ― значення функцій належності k-го проекту (k = 1,…, m) до нечіткої підмножини найбільш надійних інвестиційних проектів в умовах j-го стану економічного середовища (j = 1,…, n). У розгорнутому вигляді, за аналогією з [22, 28], ситуація прийняття інвестиційного рішення характеризується матрицею (функціоналом оцінювання):Нехай парна гра з нульовою сумою, що визначається матрицею платежів M = (μkj), не має сідлової точки. Тоді розв’язком цієї гри є оптимальна змішана стратегія першого гравця, що їй відповідає вектор P* = (p1*;…; p), компонента pk* якого є питомою вагою k-го проекту в структурі портфеля.

Процедура вибору надійних проектів і формування інвестиційного портфеля детальніше вивчається в [2; 22].