Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3. Система кількісних оцінок міри економічного ризику

Однією з найважливіших складових ризикології є система показників кількісної оцінки ступеня (рівня, міри) економічного ризику. Оцінювання ризику необхідно здійснювати системно ― в абсолютному та відносному вираженні. Найбільш загальний підхід до кількісної оцінки рівня ризику полягає у побудові відповідної функції корисності й базується на кількісній оцінці міри ризику як векторної величини.