Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ступеня ризику

В абсолютному вираженні ризик може визначатися сподіваною величиною можливих збитків, якщо збитки піддаються такому виміру. Як міру ризику використовують також оцінки мінливості результату.

Суть цього підходу полягає в тому, що за кількісної оцінки ступеня ризику спираються на одне (певне, обране) значення економічного показника, яке задає найважливішу, узагальнену характеристику цього показника у даній конкретній ситуації.

Якщо в якості такої узагальненої характеристики виступає величина небажаних наслідків (збитки, платежі тощо), то міра (ступінь) ризику невдачі (в процесі досягнення мети) може визначатись як добуток імовірності невдачі (небажаних наслідків) на величину цих наслідків, тобто:

W = pн ωн,

де ωн ― величина небажаних наслідків.