Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.4.3. Зважене середньогеометричне значення економічного показника

В якості характеристики центра групування значень економічного показника (ВВ ) можна використовувати його зважене середньогеометричне значення (G ()). У випадку, коли ВВ  приймає тільки додатні значення,