Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.5. Оцінка ступеня ризику у відносному вираженні

Під час вибору найменш ризикованого рішення (стратегії, проекту тощо) з декількох альтернатив недостатньо порівнювати їх дисперсії (чи семіваріації), якщо сподівані значення досліджуваної ознаки суттєво різняться. У цій ситуації доцільно порівнювати ризики рішень, обчислені у відносному вираженні, коли ризик визначається як величина збитків, віднесена до деякої бази.

За базу зручно приймати або вартість майна підприємця, або загальні витрати ресурсів на даний вид підприємницької діяльності, або очікуваний прибуток від даного підприємництва. Для підприємства, як правило, беруть вартість основних фондів та оборотних засобів або планові сумарні витрати на даний вид ризикованої діяльності, маючи на увазі як поточні витрати, так і капіталовкладення чи розрахунковий прибуток.