Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.5.3. Модифіковані коефіцієнти варіації і семіваріації

Коли ВВ Ω = Ω+ (Ω+ ― відображення норми прибутку, ЧПВ тощо), то величину ризику можна оцінювати як відношення міри варіабельності (змінюваності) цієї ВВ до приросту величини, що задає її центр групування. Якщо через Z0 позначити фіксоване (порогове) значення економічного показника, то для оцінки ризику у відносному вираженні можна використовувати модифіковані коефіцієнти варіації та семіваріації, які обчислюються за формуламиЯкщо в наведених вище формулах покласти Z0 = 0, то отримаємо коефіцієнти варіації та семіваріації щодо центра групування Z = Z(Ω+).

Ці коефіцієнти використовуються в тому випадку, коли для двох альтернативних проектів (рішень тощо) мають місце співвідношення:Перевага надається тому проекту, для якого є меншим модифікований коефіцієнт варіації (чи семіваріації).

Модифікованим коефіцієнтам варіації та семіваріації можна надати таке економічне тлумачення: це величина ризику, що припадає на одиницю приросту міри ефективності результату. Згідно з викладеним раніше можна зробити висновок, що ці коефіцієнти мають негативний інгредієнт, тобто: