Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.3.7.2. Оцінка ступеня загального ризику активу

Ураховуючи те, що ВВ R1 та εk є незалежними, отримуємо:Отже, загальний ризик, яким обтяжений k-й актив (вимірюється дисперсією норми прибутку k-го активу σk2), є сумою двох складових: βkI2 • σI2 ― ступінь ризику ринку (оцінка систематичного ризику) та σεk2 ― ступінь специфічного ризику, пов’язаного з k-м активом (оцінка несистематичного або власного ризику k-го активу).

В якості оцінки систематичного ризику в загальному ступені ризику активу можна використовувати коефіцієнт:Велика частка систематичного ризику в загальному ризику певного активу вказує, зокрема, на те, що ситуація на ринку цінних паперів має великий вплив на ризик, яким обтяжений цей актив. І навпаки, мала частка (тобто велике значення σεk2) свідчить про те, що лінійна регресійна залежність σεk2 між нормами прибутку певного активу та ринку не досить добре характеризує цю залежність тощо.