Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

2.4.1. Портфель активів

Сутність портфельного ризику полягає у можливості збитків щодо окремих типів активів, а також щодо усіх категорій кредитів. Портфельні ризики поділяють на фінансові, ризики ліквідності, систематичні та несистематичні.

Одним із методів управління ризиком є диверсифікація активів. Інструментом (моделлю), що реалізує цей метод управління, є теорія портфеля активів, арбітражна теорія тощо.

Портфель — це сукупність активів, якими володіє інвестор.

Сутність управління портфелем полягає в плануванні, аналізі та регулюванні структури портфеля, діяльності з формування його та у підтримці з метою досягнення поставлених цілей при збереженні необхідного рівня його ризику та мінімізації пов’язаних з цим витрат.

Економіко-математична модель задачі обрання оптимальної структури портфеля вперше була запропонована Г. Марковіцем [129, 130].