Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

Додаток до розділу 2

1. Властивості математичного сподівання2. Властивості дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коваріації3. Властивості коефіцієнта кореляції

4. Правила визначення знака інгредієнта5. Рівняння ринкової лінії цінних паперів

6. Позначення, використані в розділі 2