Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.1. Прийняття рішень за заданого розподілу ймовірності

Як уже зазначалось, I1 — перша інформаційна ситуація (ІС) має місце у випадку заданого апріорного розподілу ймовірності станів економічного середовища, тобто коли відомі компоненти вектора Q = (q1;…; qn), де qj — імовірність реалізації j-го стану, і при цьому:Ця ситуація поширена в більшості практичних задач прийняття рішень за умов ризику. При цьому ефективно використовуються конструктивні методи теорії ймовірності та математичної статистики, особливо точкові статистичні оцінки.

Розглянемо деякі з основних критеріїв прийняття рішень в полі першої ІС.