Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.2. Прийняття рішень за невідомого розподілу ймовірності

Процес знаходження оптимальної чистої стратегії в полі інформаційних ситуацій I2, I3, I4 за невеликими відмінностями аналогічний вибору її в полі I1. Спільним є те, що можна скористатися будь-яким критерієм прийняття рішень, використовуваних у полі інформаційної ситуації I1 Відмінність полягає у тому, що попередньо необхідно знайти наближену оцінку розподілу ймовірності станів економічного середовища.