Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.2.3.1. Ряд пріоритетів. Перша формула Фішберна

Для ІС I3, згідно з класифікатором, характерним є те, що апріорі закон розподілу ймовірності станів економічного середовища є невідомим, але відомі деякі співвідношення впорядкованості щодо цих станів.

Уважається, що в полі інформаційної ситуації I3 на основі вербальної (чи статистичної) інформації можна на якісному рівні встановити пріоритетність станів економічного середовища. Тобто для кожної пари станів економічного середовища можна вказати, що один з них має більший пріоритет (в плані більшої ймовірності настання) або що вони є еквівалентними (мають однакову ймовірність настання).