Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.2.3.3. Друга формула Фішберна

Нехай вектор пріоритетів сформовано і на основі наявної статистичної інформації можна стверджувати, що мають місце частково посилені лінійні співвідношення впорядкованості, тобто