Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

3.4. Шоста інформаційна ситуація

Відповідно до класифікатора інформаційних ситуацій для I6 характерною є наявність чинників, що зумовлюють «проміжну» між I1, I2, I3, I4, та I5 поведінку економічного середовища.

На відміну від інформаційних ситуацій I1, I2, I3, I4, I5 в полі яких відшукувались оптимальні чисті стратегії, критерії, що використовуються в полі I6, забезпечують вибір раціональних (компромісних) рішень.

Класичними прикладами такого виду критеріїв є критерій Гурвіца, модифіковані критерії, критерій Ходжеса—Лемана, Менчеса та ін. Вони детально вивчалися в [32, 34, 36, 64]. Їх можна розглядати як частинні випадки ієрархічної моделі прийняття багатоцільових і багатокритеріальних рішень. Ця модель розглядається в розділі 4 посібника.