Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

РОЗДІЛ 4. БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ ІГРОВІ МОДЕЛІ

Скорочення, використані у розділі:

НОРМ — нормалізація;

СПР — суб’єкт прийняття рішень;

УГО — умовна грошова одиниця;

ЧС — чиста стратегія.