Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.3.1. Визначення області компромісу

У багатокритеріальних задачах прийняття рішень часто виникають протиріччя між деякими критеріями оцінювання якості цих стратегій. Область S допустимих (альтернативних) стратегій розпадається на дві множини, що не перетинаються: область згоди Sзг та область компромісу.

В області згоди протиріч між критеріями немає, а тому є можливість щодо поліпшення якості стратегії одночасно згідно з усіма критеріями або, в крайньому випадку, без погіршання (зниження) рівня будь-якого критерію. В області компромісу існують протиріччя між деякими критеріями, а тому поліпшення якості стратегії згідно з одними критеріями призводить до погіршання її якості згідно з іншими.

Очевидно, що оптимальна стратегія може належати тільки області компромісу оскільки в області узгодженості стратегія може і має поліпшуватися згідно з усіма критеріями. А тому пошук оптимальної стратегії необхідно здійснювати лише в області компромісу. Отже, ми прийшли до проблеми 1 — виділення області компромісу з області допустимих стратегій. Виділення області компромісу як правило, є першим етапом розв’язання багатокритеріальних задач прийняття рішень. Важливий практичний результат цього етапу — це звуження множини компромісних стратегій і цим самим поліпшення якості стратегій, що приймаються. В окремих випадках оптимальними, з прийнятою для практики точністю, можна вважати стратегії, що складають множину, тобто можна обмежитися вибором в якості оптимальної будь-якої стратегії.