Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.3.2. Вибір схеми компромісу та відповідного їй принципу оптимальності

Подальший пошук оптимальних стратегій (рішень) в області компромісу можна здійснити тільки на основі певної схеми компромісу. Кількість можливих схем компромісу досить велика, а тому вибір однієї з них є вельми складною концептуальною проблемою.

Вибір схеми компромісу адекватний розкриттю сутності оператора оптимізації opt у (4.1). Якщо під час здійснення математичних викладок відслідкувати, щоб відповідні показники мали позитивний інгредієнт, то (4.1) можна записати в такому вигляді:Отже, вибір того чи іншого принципу оптимальності зводить багатокритеріальну задачу до скалярної задачі прийняття рішень і цю проблему часто називають проблемою скаляризації (проблема 2). Її розв’язання об’єктивно необхідне для будь-якої багатокритеріальної задачі прийняття рішень, оскільки фактичну реалізацію допускає лише однокритеріальна схема обчислень.