Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.4. Способи нормалізації

Нормалізація інформації є досить складною концептуальною проблемою. Вона виникає в усіх багатокритеріальних задачах прийняття рішень (про причини її виникнення йшлося у пункті 4.3.3). Виняток становлять задачі, де в якості принципу компромісу використовується принцип сумарної відносної поступки (пункт 4.7.7.2).

Як і раніше, для кількісної ідентифікації різних аспектів якості стратегії використовуватимемо Q критеріїв. А тому, аналізуючи відповідну стратегію, отримуємо вектор кількісних (критеріальних) характеристик стратегії sk: