Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.4.5. Нормалізація СевіджаОчевидно, що нормалізація Севіджа змінює інгредієнт економічного показника на протилежний:За своєю суттю нормалізація Севіджа робить дві послідовні операції: 1) змінює інгредієнт показника ефективності; 2) нормалізує інформацію згідно з методом природної нормалізації.

Зауваження 4.1. Нормалізовані згідно з природною нормалізацією чи нормалізацією Севіджа елементи приймають свої значення з проміжка [0;1] і є безрозмірними, що й зумовлює широке використання їх на практиці.

Зауваження 4.2. За нормалізації елементів функціонала оцінювання його стовпчики розглядаються як окремі об’єкти і нормалізуються незалежно один від одного згідно з обраним методом.

Приклад 4.1. СПР аналізує сім альтернативних стратегій з позиції цільового функціонала оцінювання (прибутки в УГО). Стратегія має прийматися на основі двох критеріїв оцінки її якостей: Байєса та мінімального середньоквадратичного відхилення. Суб’єктом керування обчислено оцінки Байєса та середньоквадратичні відхилення для цих стратегій, поданих у вигляді векторів: