Економічний ризик: ігрові моделі (2002)

4.5. Способи відображення пріоритету

Як вже зазначалось у пункті 4.4.4, локальні об’єкти Ol k (l = 1,…, L) у межах k-ї групи однорідних об’єктів (інформаційних ситуацій, локальних критеріїв оцінки стратегій тощо) з точки зору СПР мають різну пріоритетність (різний ступінь важливості) в процесі визначення оптимальної стратегії багатокритеріальної задачі. Найпоширенішими моделями відображення пріоритетності об’єктів є такі:

ряд пріоритету (RI);

ряд бінарних відношень пріоритету (RV);

вектор вагових коефіцієнтів пріоритету (U).