Проектний аналіз (2000)

2.1.1. Визначення цінності проекту

Одним з основних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається як різниця між позитивними (вигодами В) та негативними результатами (затратами З):

Цінність проекту = Вигоди – Затрати.

Тобто потрібно оцінити всі результати проекту і встановити, чи перевищують вигоди від нього затрати на його здійснення. Аналіз вигод і затрат є базою прийняття проектних рішень, оскільки дозволяє відповісти на такі запитання:

яким є бажаний результат проекту?

хто несе витрати за проектом?

хто скористається позитивними результатами проекту?

коли та яким чином виявляться позитивні результати проекту?

як потрібно порівнювати і підсумовувати вигоди і затрати різного типу, щоб визначити остаточну цінність проекту?

яким чином співвідносяться позитивні результати даного проекту з результатами інших альтернативних проектів?

Якщо метою проектного аналізу є встановлення розміру перевищення додаткових вигод від реалізації проекту над додатковими затратами, необхідними для його здіснення, то належить визначити методику розрахунку додаткових вигод і додаткових затрат.

Модель оцінки додаткових вигод базується на розрахунку приросту вигод, отриманих завдяки здійсненню проекту, помноженому на ціну вигод:

Додаткові вигоди проекту = ΔB·Pв, де ΔВ — додаткові вигоди, отримані завдяки здійсненню проекту; Рв — ціна вигод.

Модель оцінки додаткових затрат ґрунтується на визначенні кількості потрібних додаткових ресурсів, помножених на їх ціну:

Додаткові затрати проекту = ΔQp·Pp, де ΔQp — кількість додаткових ресурсів, необхідних для реалізації проекту; Pp — ціна ресурсів.

Визначення затрат і вигод слід провадити у розрізі кожного року проекту. Для відображення вигод і затрат у грошовому вимірі необхідно:

1.Встановлення якісного складу вигод і затрат, які виникають у результаті матеріальних впливів проекту.

2.Вимірювання у грошових одиницях зазначених вигод і затрат.

3.Визначення реальних і майбутніх грошових показників, які характеризують вигоди і затрати проекту.

4.Порівняння потоків вигод і затрат на основі критеріїв, прийнятих для даного проекту.