Проектний аналіз (2000)

2.2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів

Існування нескінченої різноманітності технологій, технічних і ресурсних альтернатив проектів, що розглядаються, ускладнює можливість проведення технічного аналізу за єдиною схемою. Як правило, ті методичні рекомендації підготовки технічних аспектів проектів, що зустрічаються в літературі, містять не методику проведення технічного аналізу, а пропонують перелік питань, відповіді на які дозволять оцінити технічну життєздатність проекту. Такий перелік, деталізований на підпитання, дозволяє аналітику зібрати необхідну інформацію для прийняття рішення про можливість реалізації проекту за певних умов його здійснення.

Технічний аналіз проекту проводять у кілька етапів. Можна запропонувати таку схему виконання робіт з оцінки технічних аспектів проекту:

визначення місцезнаходження проекту та об’єкта його будівництва;

обґрунтування вибору масштабу підприємства та проектних обсягів виробництва;

вибір технології виробництва та устаткування;

ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування;

розробка проектної документації;

підготовка графіка здійснення проекту;

підготовка, освоєння та забезпечення якості виробництва, встановлення стандартів і норм виробництва;

оцінка витрат на здійснення та експлуатацію проекту;

проектування матеріально-технічного постачання проекту;

розрахунок витрат виробництва та збуту продукції проекту.

Безперечно, обсяг робіт на кожному етапі залежить від розміру, складності та виду проекту. Оскільки різноманітність типів проектів і діапазон технічних варіантів їх рішень не дозволяє узагальнити рекомендації щодо підготовки технічного аналізу проекту, наведемо приблизний зміст робіт, які необхідно виконати при технічній підготовці проекту (див. табл. 2).Незалежно від специфічного характеру кожного проекту найважливішими аспектами його технічної підготовки, які потребують особливо пильної уваги спеціалістів, є місцезнаходження проекту, масштаб виробництва та строки здійснення проекту, вибір технологічного процесу та ступеня механізації, інфраструктура, розрахунок капітальних і поточних витрат проекту.