Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності (1998)

2.3. Законодавче регулювання галузевого маркетингу приватизації в Україні

В Україні галузеві особливості приватизації визначаються у процесі проведення секторного аналізу. Результати останнього використовуються під час прийняття рішень щодо приватизації окремих об’єктів відповідних галузей.

Для проведення секторного аналізу економіки створені міжвідомчі комісії, які повинні розробляти концепції приватизації підприємств різних секторів (галузей) економіки.

Такі концепції мають містити пропозиції щодо: способів приватизації, послідовності, темпів і масштабів приватизації підприємств основного й допоміжного виробництв з урахуванням існуючих господарських зв’язків і рівня монополізму в галузі; умов приватизації об’єктів групи Г; переліку об’єктів, які підлягають приватизації із залученням іноземних інвесторів; переліку об’єктів, контрольні пакети акцій яких підлягають продажу за конкурсом або залишаються у державній власності; порядку продажу акцій корпоратизованих підприємств; умов приватизації об’єктів групи Д; приватизації об’єктів галузі чи окремих підприємств соціально-культурного призначення, способів підготовки до приватизації; вимог до діяльності приватизованих підприємств і форм контролю за додержанням цих вимог.