Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності (1998)

7.1. Інфраструктура процесу приватизації

Для успішного здійснення процесу приватизації необхідна розгалужена інфраструктура, яка включає в себе інструменти фондового ринку, що забезпечують зв’язок і взаємодію між емітентом цінних паперів, інвестором та державою. До суб’єктів інфраструктури можна віднести фінансових посередників — від брокерських контор до інвестиційних фондів та банків. Крім того, інфраструктуру також формує інформаційне і обслуговуюче середовище, яке дозволяє емітенту та інвестору співпрацювати з мінімальним ризиком (рис. 7.1).Одним з основних елементів інфраструктури процесу приватизації можуть стати консалтингові фірми у взаємодії з провідними інвестиційними інститутами.

Споживачами консалтингових послуг є емітенти, інвестори (акціонери), а також інвестиційні фонди і банки (рис. 7.2).У 1996 році розвиток ринкової інфраструктури в Україні, розбудова фондового та страхового ринків зазнали кількісних і якісних зрушень (табл.7.1).